Logo_IFAT_events_logo.jpg

TARPTAUTINĖ VANDENS, NUOTEKŲ IR ATLIEKŲ PERDIRBIMO PARODA


 

 

 

 

Paroda vyks Miunchene, Vokietijoje laikotarpiu 2022.05.30 - 2022.06.03

Pagrindinės parodos temos:

 • Vanduo ir jo apdorojimas
 • Vandens nuotekų perdirbimas
 • Vandens paskirstymas ir kanalizacija
 • Pakrančių apsauga nuo potvynių
 • Atliekų surinkimas ir perdirbimas
 • Energijos gavyba iš atliekų
 • Atliekų saugojimas
 • Oro taršos mažinimas
 • Gatvių, kelių valymas, priežiūra žiemą
 • Užterštų vietovių ir grunto valymas
 • Triukšmo mažinimas ir prevencija
 • Panaudotos taros surinkimas
 • Matavimo, reguliavimo, laboratorinė technika

Istorija

Dar 1536 m. Vilniaus miesto statute, kurį suteikė didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis, buvo pasakyta: „visokiems miesto reikalams ir naudai visuomenės pinigais į miestą turi būti atvesti vamzdžiai”, o kas naudos tą vandenį, taip pat ir tas, kuris nesinaudos juo, privalės mokėti už jo įvedimą ir priežiūrą nuo namo kasmet po aštuonis grašius. Mat vandens reikia ne tik gėrimui, bet ir gaisrui gesinti.

Skaityti daugiau