LVTA 20 metų leidinys LVTA 25 metų leidinys 2017 m. LVTA veiklos ataskaita
LVTA balansas, 2017 m. LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2017 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2017 m.

2018-02-19 audito išvada

2018 m. LVTA veiklos ataskaita LVTA balansas, 2018 m.
LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2018 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2018 m.

2019-02-28 audito išvada

2019 m. LVTA veiklos ataskaita

LVTA finansinės būklės ataskaita, 2019 m.

LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2019 m.
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2019 m. 2020-02-26 audito išvada  2020 m. LVTA veiklos ataskaita

   
LVTA finansinės būklės ataskaita, 2020 m. LVTA veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2020 m.
lvta veikla 22    
2021-02-25 audito išvada