Naujienos

  

 

 

 Lietuvos vandens tiekėjų asociacija išleido knygą "Versmių knyga" (Lietuvos vandentvarkos ūkio raida). ......daugiau

 
2014 m. balandžio 3 d. Palangoje įvyko LVTA suvažiavimas ir tarybos posėdis, kurių metu buvo patvirtinta asociacijos 2013 m. veiklos ataskaita ir audito įmonės pateikta išvada, 2013 m. metinė finansinė atskaitomybė. Taip pat buvo patvirtinta LVTA 2014 m. veiklos programa bei pajamų ir išlaidų sąmatos. 
 
2014 m. vasario 26 d. Vilniuje UAB "Wavin Baltic" patalpose įvyko LVTA tarybos posėdis, kuriame buvo aptarti LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto  bei 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos finansinės paramos prioritetų klausimai. UAB "Wavin Baltic" atstovai supažindino su įmonės veikla bei pravedė ekskursiją po įmonės teritoriją.