Seminarai

2017 m. spalio mėn. 20d. įvyks 9 val. kvalifikacijos kėlimo kursai projektuotojams ir ekspertams (PV,PVPV,PDV,PDVPV- 8 val.; PEV, PDEV, SEV, SDEV – 1 val.) pagal AM patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas M-086-12-LVTA ir M-085-12-LVTA.

2017 m. spalio mėn. 19-20d. vyks statybos pagrindinių sričių vadovų atestacija. Atestavimo klausimais kreiptis tel.85 230 13 91, el.p. ritab@lvta.lt

2017 m. lapkričio mėn. 8d. planuojamas seminaras vandentvarkos įmonių specialistams „Naujausi aplinkos apsaugos įstatymo ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo bei tvarkos aprašo pakeitimai“ kartu su AAA direktorės pavaduotoju V.Krušinsku.

2017 m. lapkričio mėn. 14d. planuojamas seminaras vandentvarkos įmonių juristams „Sutarčių teisė“ kartu su teisininke J.Spaičiene. Informacija rengiama →.

2017 m. lapkričio mėn. 16-17d.planuojamas seminaras Anykščiuose vandentvarkos įmonių direktoriams „Asmens duomenų tvarkymas. Ką būtina žinoti direktoriams“. Planuojama lektorė – sertifikuota rizikos valdymo specialistė ir atestuota vidaus auditorė Rusnė Juozapaitienė. Informacija rengiama →.

2017 m. lapkričio mėn. 23d. planuojamas seminaras vandentvarkos įmonių darbų saugos specialistams su UAB „Vilniaus vandenys“ darbų saugos ir sveikatos skyriaus vadove Anželika Liudkovskaja, UAB „Tuvlita” atstovais. Informacija rengiama →.

2017 m. gruodžio mėn. 5d. planuojamas seminaras vandentvarkos įmonių gamybinių ir techninių padalinių vadovams ir specialistams vandens nuostolių mažinimo ir infiltracijos klausimais. Informacija rengiama →.

2017 m. gruodžio mėn. 14-15d. vyks statybos pagrindinių sričių vadovų atestacija. Atestavimo klausimais kreiptis tel.85 230 13 91, el.p. ritab@lvta.lt

2017 m. gruodžio mėn. planuojamas seminaras vandentvarkos įmonių laboratorijoms neatitikčių valdymo klausimais. Informacija rengiama →.

Array