2010 m. gruodžio  31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 103 nariai:

 

            – 63 tikrieji nariai, tame skaičiuje 3 garbės nariai,

            – 40 nariai rėmėjai.

 

2011 m. gruodžio  31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 106 nariai:

 

            – 62 tikrieji nariai, tame skaičiuje 3 garbės nariai,

            – 44 nariai rėmėjai.

 

2012 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 108 nariai:

 

            – 62 tikrieji nariai, tame skaičiuje 3 garbės nariai,

            – 46 nariai rėmėjai.

 

 

2010 m. 2011 m. 2012 m.
Pakelto požeminio vandens kiekis tūkst.m3 per metus 129624,0 128230,2 123913,1
Patiekto vandens kiekis tūkst.m3 per metus 123400,0 123542,6 121346,0
Parduoto požeminio vandens kiekis tūkst.m3 per metus 91897,4 91131,9 91546,0
3.1.       iš jų: vartotojams tūkst.m3 per metus 49954,6 50795,3 52049,6
3.2.               abonentams tūkst.m3 per metus 41942,8 40336,6 39496,5
Išvalytų nuotekų kiekis tūkst.m3 per metus 163436,4 163114,2 160560,1
Požeminio vandens tinklų ilgis km 12.431,8 12.913,4 13.239,6
Nuotekų tinklų ilgis (be lietaus kanalizacijos tinklų, jei jie atskiri) km 8.215,6 8.745,5 9.243,2

 

 

Pajamų augimas

Pelnai

Parduota vandens ir nuotekų valymo paslaugų viso

 

 

 

Parduota vandens ir nuotekų valymo paslaugų fiziniams asmenims

Parduota vandens ir nuotekų paslaugų juridiniams asmenims

 

 

Parduoto požeminio vandens kiekis tūkst.m3 per metus 91897,4 91131,9 91546,0
3.1.       iš jų: vartotojams tūkst.m3 per metus 49954,6 50795,3 52049,6
3.2.               abonentams tūkst.m3 per metus 41942,8 40336,6 39496,5
Išvalytų nuotekų kiekis tūkst.m3 per metus 163436,4 163114,2 160560,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Augantys ir krentantys regionai pagal įvairius vandentvarkos parametrus, kur pardavimai didėja arba mažėja (pagal gyventojų skaičių didėja tik 3 savivaldybės – Vilnius, Klaipėdos rajonas ir Neringa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įdomesni užsienio vandentvarkos įmonių rodikliai:

Kubinio metro kaina ir t.t.

 

 

 

Array