LVTA veikla

LVTA 20 metų leidinys

LVTA 25 metų leidinys

2017 m. LVTA veiklos ataskaita

LVTA balansas, 2017 m.

LVTA veiklos rezultatų ataskaita,  2017 m.

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2017 m.

2018-02-19 audito išvada

2018 m. LVTA veiklos ataskaita

LVTA balansas, 2018 m.

LVTA veiklos rezultatų ataskaita,  2018 m.

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2018 m.

2019-02-28 audito išvada

Array