LVTA veikla

LVTA 20 metų leidinys

2017 m. LVTA veiklos ataskaita

LVTA balansas, 2017 m.

LVTA 25 metų leidinys

LVTA veiklos rezultatų ataskaita,  2017 m.

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2017 m.

2018-02-19 audito išvada

Array