ATESTACIJA

1.Atestavimo tvarkos aprašas STR 1.02.01:2017

2.LVTA atestavimo komisijos reglamentas

3. Etikos kodeksas, patvirtintas prezidiumo

4.Komisijos nariai

5.Vertinimo procedūra

6. Kvalifikaciniai reikalavimai

7.Kvalifikaciniai reikalavimai SV, STPV, SSDV, SSDTPV

8.Kvalifikaciniai reikalavimai PV, PVPV, PDV, PDVPV

9. Kvalifikaciniai reikalavimai PEV, PDEV, SEV, SDEV

10.Dokumentai, būtini pristatyti statybos inžinieriams

11.Dokumentų formos

12.LVTA nustatyti profesinių žinių patikrinimo įkainiai

13.Teisinių žinių programa

14. 2018 m. II-o pusmečio mokymų ir egzaminų grafikas

Array