ATESTACIJA

images

1.Atestavimo tvarkos aprašas STR 1.02.01:2017

images

2.LVTA atestavimo komisijos reglamentas

images

3. Etikos kodeksas, patvirtintas prezidiumo

images

4.Komisijos nariai

images

5.Vertinimo procedūra

images

6. Kvalifikaciniai reikalavimai

images

7.Kvalifikaciniai reikalavimai SV, STPV, SSDV, SSDTPV

images

8.Kvalifikaciniai reikalavimai PV, PVPV, PDV, PDVPV

images

9. Kvalifikaciniai reikalavimai PEV, PDEV, SEV, SDEV

images

10.Dokumentai, būtini pristatyti statybos inžinieriams

images

11.Dokumentų formos

images

12.LVTA nustatyti profesinių žinių patikrinimo įkainiai

images

13.Teisinių žinių programa

images

14. 2017 m. II-o pusmečio mokymų ir egzaminų grafikas