WATER INSTITUTE

Vandentvarkos institutas

Viešoji įstaiga “Vandentvarkos institutas”- ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2000 m. balandžio 13 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA).
VšĮ “VANDENTVARKOS INSTITUTAS” VEIKLOS PAGRINDINIAI
TIKSLAI:
VšĮ “VANDENTVARKOS INSTITUTAS” ŪKINĖS VEIKLOS
FUNKCIJOS:
Vandentvarkos ūkio darbuotojų rengimas, kvalifikacijos kėlimas ir mokymas (mokymo kursų ir seminarų organizavimas ir vedimas)
Architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Tikslinių programų rengimas ir įgyvendinimas Techninis tyrimas ir analizė
 Metodinės ir normatyvinės medžiagos rengimas  Leidyba
Informacijos paieška ir analizė, jos platinimas ir kaupimas Rinkos konjunktūros tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
  Informacinio leidinio “Vandentvarka” leidyba Verslo ir valdymo konsultacijų teikimas
Kita, niekur kitur nepriskirta verslo veikla
Kvalifikacijos tobulinimas
 Papildomas mokymas
VšĮ “Vandentvarkos institutas”
Laisvės pr. 117A, LT-06118 Vilnius, Lietuva.
Tel. +370 5 2301391, faks. +370 5 2301380; el.paštas: vandenruosa@lvta.lt
A/s Nr. LT947044060001450302, AB SEB bankas,
Įmonės kodas 125289617

Array